پایگاه ‌دانش
مرکز محاسبات > میز پشتیبانی > پایگاه ‌دانش

پرسش خود را بیان کنید:


راهنمایی سرویس حجمی اینترنت شناسه شریف

راه حل به اطلاع تمامی کاربران محترم می رساند به منظور ارتقاء سرویس های اینترنت دانشگاه و همچنین مدیریت پهنای باند دانشگاه نحوه بهره مندی کاربران از اینترنت به صورت حجمی می باشد. جزئیات و قوانین سرویس حجمی در لینک زیر موجود است.

http://itc.sharif.ir/home?p_p_id=EXT_SCI_INSTANCE_oTaj&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_EXT_SCI_INSTANCE_oTaj_action=view_content&_EXT_SCI_INSTANCE_oTaj_redirect=%2Fhome&_EXT_SCI_INSTANCE_oTaj_assetId=2275096
 
آیا این نوشتار مفید بود؟ آری / خیر
جزئیات نوشتار
شناسه‌ی نوشتار: 31
مقوله: شناسه شریف
تاریخ افزوده شدن: 2015-05-26 15:04:03
بازدید: 3056
رتبه (رای): رتبه‌ی نوشتار 2.4/5.0 (58)

 
<< بازگشت

Powered by Help Desk Software HESK™