پایگاه ‌دانش
مرکز محاسبات > میز پشتیبانی > پایگاه ‌دانش

پرسش خود را بیان کنید:


چرا در برخی از خوابگاه‌ها امکان دسترسی به مقاله‌های سایت‌های علمی نداریم؟

راه حل دسترس به مقالات سایت‌های علمی قراردادی است که بین کتابخانه‌ی مرکزی و سایت مورد نظر منعقد می‌شود و نحوه‌ی تعیین دسترسی بر اساس آدرس IP است.
شبکه‌ی برخی از خوابگاه‌ها به تازگی راه‌اندازی شده و ازآدرس IP جدید در آن استفاده شده که توسط سایت شناخته شده نیستند.
اگر به چنین موردی برخوردید آدرس سایت را برای ما در درخواست خود بنویسید. اگر هم خودتان مایل به پی‌گیری هستید می‌توانید در کتابخانه‌ی مرکزی به دکتر مهدیقلی مراجعه کنید.
 
آیا این نوشتار مفید بود؟ آری / خیر
جزئیات نوشتار
شناسه‌ی نوشتار: 7
مقوله: Knowledgebase
تاریخ افزوده شدن: 2011-05-02 14:05:37
بازدید: 862
رتبه (رای): رتبه‌ی نوشتار 3.6/5.0 (56)

 
<< بازگشت

Powered by Help Desk Software HESK™